Author: Amerithaikong
Translator: Du
Editor: Rùa
Rating: PG-15

Note:
1. Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả.
2. Warning: character death
3. Du xin chân thành nhận mọi gạch đá từ các bạn.

“Ngày hôm nay, Jaebum nghĩ đến Giáng Sinh.
Nhưng hôm nay, anh nghĩ về một Giáng Sinh không có những nụ cười híp mắt rạng rỡ, cũng không có những cái hôn nhẹ nhàng vụng trộm.
Một Giáng Sinh không có Jinyoung.”

Continue reading “[TWO-SHOT] [TRANSFIC] “Melted” – JJ Project/BNior (2/2)”

Advertisements